fbpx
0(0)

Digital Media EcoSystem

 • โดย audy
 • ระดับคอร์ส: ทุกระดับ
 • หมวดหมู่ MediaStrategy
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
 • อัปเดตล่าสุด กันยายน 9, 2021

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • แบ่งแยกประเภทของสื่อได้ ก่อนการเริ่มวางแผนการสื่อสาร
 • สร้างความเข้าใจภาพกว้างในการวางแผนสื่อ
 • รู้ประโยชน์ของสื่อแต่ละตัวว่าแตกต่างกันอย่างไร และสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจได้
 • สามารถเขียนจักรวาลสื่อของตัวเองได้หลังจากเรียนจบ

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

21 บทเรียน

Topic 1: เตรียมพร้อมก่อนเริ่มเรียน (Introduction)

บทที่ 2: การตลาดแบบบูรณาการ (Omni Channel)3:40

Topic 2: ปูพื้นฐานหลักการตลาดเบื้องต้น (Principle of Marketing)

Topic 3: โครงสร้างของสื่อยุคใหม่ (New Media Era)

Topic 4: สื่อสายสร้าง (Owned Media)

Topic 5: สื่อสายเปย์ (Paid Media)

Topic 6: สื่อสายเมาท์ (Earned Media)

Topic 7: บทสรุปและการนำไปใช้งาน (Summary)

About the instructor

5.00 (1 ดาว)

12 คอร์ส

438 ผู้เรียน

คอร์สเรียนออนไลน์ จักรวาลสื่อสามสาย
3,900.00 ฿

สิ่งที่รวมในคอร์ส

 • เนื้อหาบทเรียน
 • แบบฝึกหัด

ความต้องการ

 • มีสินค้าและบริการพร้อมสำหรับการนำมาทำ Workshop
 • ต้องมีคอมพิวเตอร์สำหรับเรียนตลอดทั้งหลักสูตร
 • มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้ประกอบการ/ เจ้าของกิจการ หรือทายาทธุรกิจ
 • ผู้บริหารระดับสูง/ กลาง ด้านการสื่อสารการตลาด
 • ทีมงานผู้ปฏิบัติการ ด้านการสื่อสารการตลาด
Shopping Cart
Scroll to Top