fbpx

เมนูลัดไปยังเนื้อหาที่ต้องการ

นินจาการตลาด

เจ้าของกิจการ/ ผู้บริหารระดับสูง ไม่เข้าใจภาพใหญ่ของการเปลี่ยนแปลง ธุรกิจก็ไปต่อได้ยากในยุคดิจิทัล.

ส่งพนักงานไปเรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ แต่กลับมาก็มักจะไม่ได้ใช้งานจริง เหตุเพราะ

.
1. พนักงานยังมีประสบการณ์ในเวทีธุรกิจน้อยมาก เมื่อเทียบชั้นกับคู่แข่งในตลาดที่ใช้นักการตลาดเจนจัดระดับมืออาชีพ
.
2. ความเข้าใจเรื่องใหม่ ไม่ได้ถูกถ่ายทอดถึงทีมงานส่วนอื่น ๆ ที่ไม่ได้ไปเรียนรู้พร้อม ๆ กัน
.
3. รวมถึงผู้ใหญ่หรือผู้บริหารระดับสูงในองค์กรธุรกิจ ถึงเข้าใจการปรับปรุง แต่พอเมื่อทีมงานเอากลับมาปฏิบัติจริง ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น และมักจะไปมีผลกระทบการทำงานกับส่วนอื่น ๆ ขององค์กรธุรกิจ ซึ่งจริง ๆ แล้ว ถือเป็นเรื่องปกติ แต่ปัญหาคือ.. มักจะถูกคัดคานและถูกระงับยับยั้งจากผู้มีอำนาจในองค์กรธุรกิจ โดยเฉพาะจากผู้บริหารระดับกลาง/ สูง จนถึงระดับเจ้าของกิจการ (บางทีก็ฟังลูกน้องตัวเองที่ไม่ได้ไปเรียนมา หรือความเข้าใจที่แท้จริงกับการทำการตลาดยุคใหม่มีน้อยเกินไป)

นินจาการตลาด

ทีมปฏิบัติงาน และ ผู้บริหารระดับกลาง/ สูง ต้องทำงานสอดประสานกัน.

การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคการสื่อสารดิจิทัลนั้นเร็วมาก
.
ซึ่งเราเองก็รู้เรื่องนี้ดี เวลาที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้า นำพามาด้วยการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราตลอดเวลา
.
เครื่องมือบนสื่อต่าง ๆ ที่มีให้ได้ใช้กันนั้น หลาย ๆ ฟีเจอร์มีประโยชน์กับธุรกิจมาก ออกแบบมารองรับการขับเคลื่อนการค้าบนโลกดิจิทัลที่ต้องการเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างตรงประเด็น รวดเร็ว และวัดผลได้
.
ซึ่งแต่ละ Platform นั้นมีฟีเจอร์ให้ได้เลือกใช้งานมากมายจนจำเองแทบไม่ไหว โดยเฉพาะในฐานะของการเป็นผู้บริหารระดับกลาง/ สูง ขององค์กรธุรกิจ ที่ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ มากมาย
.
การลงมือปฏิบัติเองคงจะได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราว นั่นหมายถึงจะต้องมีทีมงานปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้โดยเฉพาะ เพื่อให้ผลลัพท์ของการสื่อสารการตลาดออกมาได้ การใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ที่จำเป็นจึงจะต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อให้ถูกใช้งานให้ได้ผลลัพท์ตรงตามที่ธุรกิจต้องการ

นินจาการตลาด

เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ว ผู้นำเดินหน้า ทีมงานต้องตามให้ทัน.

อัตราการขาดแคลนบุคคลากรด้านการตลาดยุคใหม่ (ดิจิทัล) ยังคงเป็นปัญหาอีกยาวนาน

.
อยากจ้างเพิ่มก็หาได้ยากมาก กับผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจจริง ๆ ด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 
.
ปัญหาต่อมาคือ ถ้าเจอคน ๆ นั้นแล้ว ใครจะเป็นผู้สัมภาษณ์ ในเมื่อตั้งแต่ HR ยันไปถึงผู้บริหาร ไม่รู้ด้วยซ้ำ ว่าต้องตั้งคำถามอะไร ต้องถามอย่างไรถึงจะได้บุคลากรที่มีประสิทธิภาพด้านการใช้สื่อดิจิทัลมาอยู่ในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนการสื่อสารการตลาดดิจิทัลที่ธุรกิจไม่เคยทำมาก่อน
.
มีน้อยอยู่แล้ว… ขาดแคลนขนาดหนัก… หากได้ตัวจริงมา ก็ไม่อาจสู้เงินเดือนไหว เพราะอัตราค่าแรงของพนักงานด้านนี้ สูงเป็นอันดับต้น ๆ ของค่าเฉลี่ยอัตราค่าแรงของทุก ๆ ตำแหน่งงาน และมีแนวโน้มสูงมากขึ้น ๆ เรื่อย ๆ
.
แต่อย่างไรธุรกิจก็ต้องเดินหน้า และต้องเดินให้เร็ว เพื่อปรับเปลี่ยนองค์กรให้ตามกระแสโลกการค้ายุคดิจิทัลให้ทัน 
.
ทางเลือกหนึ่งคือการนำเอาทีมงานเดิม (คนใน) นี่แหละมาปรับระดับ แต่ก็ไม่ง่ายนักที่จะอัพเกรดให้สามารถทำงานด้านนี้ได้ เพราะทั้งองค์กร ไม่มีใครรู้เรื่องดิจิทัลเลย ถึงจะรู้บ้างแต่ก็ไม่มีหลัก หรือวิธีการสอนที่ดีมากพอที่จะทำให้เรื่องการใช้เครื่องมือการตลาดดิจิทัลสำเร็จได้ในเร็ววัน

นินจาการตลาด

ถ้าทั้งหมดนี้คือสิ่งที่คุณกำลังเผชิญ และคุณกำลังมองหาคอร์สหรือผู้ฝึกสอน ให้คุณหรือทีมงานของคุณเข้าใจเรื่องนี้อยู่.

Digital Strategy Consulting Program.

โปรแกรมการให้คำปรึกษาที่เน้นการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสาร รวมถึงให้ปฏิบัติและใช้งานเครื่องมือสื่อสารการตลาดยุคใหม่ได้อย่างชำนาญ โดยต้องเข้าใจพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายเพื่อเลือกใช้เครื่องมือสื่อ รวมถึงฟีเจอร์ของแต่ละสื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่จะสื่อไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เหล่านั้นด้วย และเทคนิค ชั้นเชิง ต่าง ๆ ที่สื่อยุคใหม่ออกแบบมาให้ ต้องใช้อย่างคุ้มค่า วางแผนการใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ เก็บข้อมูล อ่านค่า KPI ที่จำเป็นต้องใช้ ได้อย่างมีประสิทธิผล

นินจาการตลาด

โปรแกรมนี้จะได้รับคำปรึกษาเรื่องใดได้บ้าง.

เหล่านี้คือหัวข้อที่คุณสามารถเลือกเองได้ จะกี่เรื่องก็ได้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาชั่วโมงในการรับการปรึกษา

กลยุทธ์การสื่อสารดิจิทัล จุดเริ่มต้นของการสื่อสาร เพื่อให้ได้แก่นของเนื้อหาสำหรับนำไปสร้างสรรค์ Content ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย ที่จะช่วยทำให้ยอดขายของแบรนด์พุ่งสูงขึ้น

การวางเนื้อหาหลักสำหรับสื่อสารการตลาด ให้คำปรึกษาเพื่อให้ได้หลักการสร้างคอนเทนต์ที่เหมาะสมกับธุรกิจ ทั้งในมุมของสินค้าและบริการ โดยเน้นย้ำให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายรับรู้ จนถึงตัดสินใจซื้อ และซื้อซ้ำอีกครั้ง

การวางโครงสร้างระบบนิเวศน์สื่อที่เหมาะสำหรับธุรกิจของแต่ละคนโดยเฉพาะ เพราะสินค้าที่ต่างกัน คู่แข่งที่ต่างกัน กลุ่มเป้าหมายที่ต่างกัน การวางระบบนิเวศน์สื่อก็มีความแต่ต่างกันด้วย

การวางแผนเส้นทางการสื่อสารของสื่อดิจิทัลที่แบรนด์ใช้นำเสนอ ตั้งแต่เริ่มสร้างการรับรู้ การให้ข้อมูลรายละเอียด การให้ข้อมูลราคาและโปรโมชั่น การให้วิธีการใช้งานสินค้าและบริการ และรวมถึงการกระตุ้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นลูกค้าแล้ว กลับมาซื้อซ้ำหรือบอกต่อ

การใช้งาน Facebook Platform ให้ถูกหลักการที่ Facebook ออกแบบไว้ให้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด เช่น การโพสต์ การใช้ฟีเจอร์ตัวช่วย การโฆษณาสินค้าในเชิงลึก ด้วย Ads Manager การวาง Pixel บนเว็บไซต์ การทำ Retargeting แบบ Custom Audience การทำ Lookalike Audience เพื่อขยายฐานลูกค้าให้เติบโตมากขึ้น

การวางแผนและสร้างโฆษณาบน Google Platform เครื่องมือค้นหาที่ใหญ่ที่สุด อะไรคือสิ่งที่ Google อยากให้แบรนด์ทำ เมื่อต้องการโฆษณา วิธีที่ทำให้โฆษณาบน Google มีราคาต่อการคลิกที่ถูกลง โดยที่ได้เป้าหมายการคลิกที่เพิ่มขึ้น

เครื่องมือยอดนิยมอีกตัวหนึ่งที่เป็น Platform ที่คนไทยนิยมใช้มากที่สุดในอันดับต้น ๆ เพื่อให้การสื่อสารการตลาดไปถึงยังกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ LINE ในชีวิตประจำวัน

LINE OA มีฟีเจอร์มากขึ้นจาก LINE@ ที่ยกเลิกการใช้งานไปแล้วหลายเท่าตัว เพื่อให้การใช้งานคุ้มค่าที่สุด ได้รับผลลัพธ์ที่ดีกว่าการใช้งานโดยไม่รู้วิธีการที่ถูกต้อง

การส่งข้อความ Broadcast, การใช้คูปอง, การใช้บัตรสะสมแต้ม, การโฆษณาเพิ่มเพื่อน ฯลฯ

ร้านค้า E-Commerce ที่สร้างได้ฟรี และมีฟีเจอร์ดี ๆ ให้ใช้งานเต็มสตรีม ไม่ต้องง้อการสร้างเว็บไซต์ก็สามารถมีร้านค้าออนไลน์ที่ให้ลูกค้าเลือกสินค้าลงตระกร้า เลือกวิธีการจัดส่ง เลือกวิธีการจ่ายชำระเงิน ทั้งโอน LINE Pay หรือแม้แต่การตัดผ่านบัตรเครติด รวมถึงการสร้างบัตรส่วนลดดึงดูดลูกค้าให้มาซื้อสินค้าได้

การสร้างหน้าเว็บไซต์สำหรับการกระตุ้นการขาย รู้วิธีการเขียนโครงสร้างการสื่อสารเพื่อให้ลูกค้าอยู่ชมตั้งแต่ต้นจนจบ และได้มาซื้อยอดขายอย่างมืออาชีพ

จาถสถิติ ครึ่งหนึ่งของคนไทยที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตยังมีความเคยชินและนิยมการซื้อสินค้าผ่านการคุยในห้องแชทของโซเซี่ยลมีเดียต่าง ๆ เช่น Facebook Inbox หรือ LINE

 

แต่หลายครั้งเราก็ไม่สามารถปิดการขายได้ ทั้ง ๆ ที่ลูกค้าทักเข้ามาแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย และถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรให้เสียโอกาสอีกต่อไป หากทราบถึงกลยุทธ์การออกแบบวิธีการปิดการขายด้วยการพูดคุยผ่านแชท

Website ที่เป็นสื่อตัวที่สำคัญทีสุดตัวหนึ่งของการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ถือว่าเป็นศูนย์กลางของการสื่อสาร ดังนั้นการวางโครงสร้างการเชื่อมโยง ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงหน้าต่าง ๆ ภายในเว็บ และการเชื่อมโยงออกไปหรือเข้ามาในเว็บก็เช่นกัน ต้องผ่านการวางแผนโครงสร้าง เพื่อช่วยให้ Journey ของลูกค้าสมบูรณ์ ซึ่งนั่นทำให้โอกาสการได้ยอดขายมีสูงมากขึ้นด้วย

เนื้อหาดี ข้อมูลเด่น สินค้าคุณภาพ ก็อาจไม่เพียงพอต่อความยั่งยืนของแบรนด์ เพราะลูกค้ายังจำไม่ได้ว่าสิ่งที่พวกเค้าเห็นนั้นคือแบรนด์อะไร

การสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์ Corporate & Brand Identity จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหยิบยกมาพูดตั้งแต่แรก เพื่อทำให้เนื้อหาที่ถูกสื่อออกไปนั้น มีภาพจำที่เหมาะสมและให้ลูกค้าจำได้ถึงความเป็นแบรนด์ที่มีอยู่หนึ่งเดียวเท่านั้น

หลายครั้งในการให้คำปรึกษาเรื่องการสื่อสารการตลาดดิจิทัล จำเป็นต้องย้อนกลับไปยังแหล่งที่มาก่อนที่จะทำการสื่อสารไปไกลถึงระดับการเลือกสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับการขายบนโลกออนไลน์

ซึ่งการเลือกสินค้าและบริการที่ไม่เหมาะสมก็อาจจะทำให้การสื่อสารการตลาดที่วางแผนไว้ ที่ลงงบประมาณไป อาจจะไม่ได้ตามที่ต้องการได้ ดังนั้นการเลือกสินค้า หรือการวางกลยุทธ์สินค้าก็เป็นเรื่องจำเป็นอีกเรื่องที่ต้องมาพูดถึงกัน

ภาพสื่อสารแทนความหมายคำได้เป็นล้านคำ ดังนั้นการใช้ภาพที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการสื่อสารจึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญอย่างมาก แล้วจะเลือกอย่างไร ใช้เทคนิคไหนในการเลือก สิ่งเหล่านี้ใครก็สามารถทำความเข้าใจได้

ภาพเป็นตัวช่วยทำให้การตัดสินใจของลูกค้าเพิ่มขึ้นได้ แต่วิดีโอเป็นได้มากกว่านั้น และวิดีโอเองก็เป็นรูปแบบ Content ที่ทุก ๆ Platform ให้ความสำคัญและให้พื้นที่ในการแสดงผลมากกว่า Content รูปแบบภาพหรือข้อความแบบเดิม ๆ

แต่การสร้าง Content ในรูปแบบวิดีโอ ก็ต้องมีความเข้าใจถึงวิธีการมากกว่าปกติ ซึ่งคุณก็สามารถที่จะเรียนรู้สิ่งนี้ เพื่อนำไปปรับใช้กับสินค้าของคุณได้เช่นกัน

นินจาการตลาด

คอร์สนี้เหมาะกับใคร.

โปรแกรมที่เหมาะสำหรับการปรับ Mindset เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูงและกลาง
.
ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการสื่อสารการตลาดยุคใหม่ และมีความตั้งใจพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจให้ก้าวเข้าไปสู่ยุคที่ต้องการเปลี่ยนถ่ายตั้งแต่วิธีปฏิบัติ เครื่องมือการตลาดที่จำเป็นสำหรับผู้บริหาร รวมถึงเข้าใจและสามารถถ่ายทอดวิธีคิดของทีมงานทุก ๆ คนในองค์กรธุรกิจ ตั้งแต่เจ้าของกิจการไปจนถึงพนักงานระดับล่าง
.

นินจาการตลาด

วิธีการให้คำปรึกษา หรือ Consult ใน Program นี้.

Consult ผ่านโปรแกรม Zoom 
.
การ consult ในโปรแกรมนี้จะทำผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับผู้ประกอบการ หรือ ทีมงานที่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพฯ ด้วยความเสถียรของตัวโปรแกรม และ การที่โปรแกรมนั้นมีฟังก์ชั่นการ Remote Control ทำให้อาจารย์สามารถที่จะเข้าไปดูแล หรือควบคุมการตั้งค่าโฆษณาที่ถูกต้องให้กับผู้ที่ได้รับการ Consult ในขณะที่กำลังเรียนอยู่ (โปรแกรมนี้จะไม่สามารถควบคุมคอมพิวเตอร์ของคุณได้เมื่อจบการ Meeting ดังนั้นคุณสบายใจได้เลย ว่าเราจะไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าของคุณ) เพื่อให้คุณไม่เสียเวลากับการมานั่งงมเอง 
.

คุณสามารถ ถาม-ตอบ กับอาจารย์ได้ตลอดเวลา และจะมีเพียงแค่ธุรกิจของคุณเท่านั้นต่อการ Consult 1 ครั้ง !

นินจาการตลาด

รีวิวจากธุรกิจที่เคยผ่านการให้คำปรึกษาจาก นินจาการตลาด.

นินจาการตลาด

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้ความไว้วางใจ.

นินจาการตลาด

ราคาแพ็คเกจ Digital Strategy Consulting Program.

1 ชั่วโมง

20000฿
12,000 ฿
 • ไม่จำกัดจำนวนทีมงาน ผู้เข้ารับคำปรึกษา
 • สามารถคุยได้ตัวต่อตัวเพื่อสอบถามปัญหากับอาจารย์
 • อาจารย์สามารถเข้าไปแก้ไขโฆษณาได้แบบ Real-Time
 • แถมฟรีคอร์ส Digital Media Eco-System (มูลค่า 3,500 บาท)
 • เหมาะสำหรับทีมผู้บริหารที่ต้องการทดลองว่าธุรกิจของเราเหมาะกับการ Consult หรือไม่ ?

2 ชั่วโมง

40000฿
23,000 ฿
 • ไม่จำกัดจำนวนทีมงาน ผู้เข้ารับคำปรึกษา
 • สามารถคุยได้ตัวต่อตัวเพื่อสอบถามปัญหากับอาจารย์
 • อาจารย์สามารถเข้าไปแก้ไขโฆษณาได้แบบ Real-Time
 • สามารถแบ่งชั่วโมงเรียนได้
 • แถมฟรีคอร์ส Digital Media Eco-System (มูลค่า 3,500 บาท)
 • เหมาะสำหรับทีมผู้บริหารที่รู้ปัญหาของตัวเองอย่างดี และต้องการแก้ไขด้วยการ Consult

4 ชั่วโมง

80000฿
45,000 ฿
 • ไม่จำกัดจำนวนทีมงาน ผู้เข้ารับคำปรึกษา
 • สามารถคุยได้ตัวต่อตัวเพื่อสอบถามปัญหากับอาจารย์
 • อาจารย์สามารถเข้าไปแก้ไขโฆษณาได้แบบ Real-Time
 • สามารถแบ่งชั่วโมงเรียนได้
 • แถมฟรีคอร์ส Digital Media Eco-System (มูลค่า 3,500 บาท)
 • แถมฟรีคอร์สออนไลน์ สอนใช้งาน LINE OA (มูลค่า 3,800 บาท)
 • แถมฟรีคอร์สออนไลน์ Facebook Ads 101 (มูลค่า 4,800 บาท)
 • เหมาะสำหรับทีมผู้บริหาร และ ทีมงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการตลาด เพื่อเจาะลึกปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีแก้ไขอย่างถูกต้อง
แนะนำ

6 ชั่วโมง

120000฿
69,000 ฿
 • ไม่จำกัดจำนวนทีมงาน ผู้เข้ารับคำปรึกษา
 • สามารถคุยได้ตัวต่อตัวเพื่อสอบถามปัญหากับอาจารย์
 • อาจารย์สามารถเข้าไปแก้ไขโฆษณาได้แบบ Real-Time
 • สามารถแบ่งชั่วโมงเรียนได้
 • แถมฟรีคอร์ส Digital Media Eco-System (มูลค่า 3,500 บาท)
 • แถมฟรีคอร์สออนไลน์ สอนใช้งาน LINE OA (มูลค่า 3,800 บาท)
 • แถมฟรีคอร์สออนไลน์ Facebook Ads 101 (มูลค่า 4,800 บาท)
 • เหมาะสำหรับทีมผู้บริหาร และ ทีมงานที่มีปัญหาหลายปัญหาในช่องทางออนไลน์ที่หลากหลาย หรือต้องการเจาะลึกเกี่ยวกับการใช้ Online Media Marketing

8 ชั่วโมง

160000฿
88,000 ฿
 • ไม่จำกัดจำนวนทีมงาน ผู้เข้ารับคำปรึกษา
 • สามารถคุยได้ตัวต่อตัวเพื่อสอบถามปัญหากับอาจารย์
 • อาจารย์สามารถเข้าไปแก้ไขโฆษณาได้แบบ Real-Time
 • สามารถแบ่งชั่วโมงเรียนได้
 • แถมฟรีคอร์ส Digital Media Eco-System (มูลค่า 3,500 บาท)
 • แถมฟรีคอร์สออนไลน์ สอนใช้งาน LINE OA (มูลค่า 3,800 บาท
 • แถมฟรีคอร์สออนไลน์ Facebook Ads 101 (มูลค่า 4,800 บาท)
 • เหมาะสำหรับทีมผู้บริหาร และ ทีมงานที่มีปัญหาหลายปัญหา และต้องการเจาะลึกการทำการตลาดออนไลน์แบบจับมือทำ โดยที่สามารถนำไปประยุกต์ต่อได้ด้วยตัวเอง
นินจาการตลาด

พิเศษไปอีกขั้น ด้วยของแถมสุดพิเศษ !.

Hours
Minutes
Seconds

เมื่อลงทะเบียนภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเปิดหน้านี้ คุณจะได้รับ Shortcut พิเศษสำหรับการทำการตลาดออนไลน์ ทำให้คุณสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายได้ดีขึ้น ! 

อยากรู้ว่าคืออะไร กดจิ้มที่ปุ่มด้านล่างนี้เพื่อลงทะเบียนและรับ Shortcut พิเศษนี้ไปทันที !
Shopping Cart
Scroll to Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึก