fbpx
Sale!

Digital Strategy Campaign Planning

5,900.00 ฿14,000.00 ฿

Digital Strategy Campaign Planning (เรียนผ่าน Zoom)

คลาสออนไลน์ที่จะช่วยให้คุณขยายโอกาสทางธุรกิจ พิชิตเงินล้าน จากการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัล

ล้างค่า

การกำหนดทิศทางของธุรกิจด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัล Digital Marketing Communication Business Direction

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ : 

ผู้เรียนจะต้องเข้าใจบริบทธุรกิจของตัวเองหากจะใช้การสื่อสารการตลาดดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจ ว่าจริง ๆ แล้วธุรกิจเราเองนั้นมีความพร้อม/ ไม่พร้อม แค่ไหน อย่างไร เพื่อปรับปรุงโครงสร้างการตลาด หรือแม้แต่โครงสร้างการบริหารธุรกิจ ให้สอดคล้องกับบริบทของการขายสินค้าบนโลกดิจิทัล โดยจะต้องได้ออกมาเป็นเป้าวัตถุประสงค์กลยุทธ์ในระดับธุรกิจที่ทำได้จริง จับต้องได้ เพื่อนำไปใช้เป็นแกนหลักในการวางกิจกรรมการสื่อสารการตลาดในขั้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเนื้อหา :

  • การวิเคราะห์โมเดลของธุรกิจปัจจุบัน Business Model Analysis
  • แนวทางการปรับโมเดลธุรกิจให้เข้ากับการสื่อสารการตลาดดิจิทัล Digital Communication for Business
  • การวางกลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดขายให้โตก้าวกระโดด Sales Strategy
  • Workshop การกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ระดับธุรกิจ Business Objective and Strategy
  • การวิเคราะห์คู่แข่งขัน
  • การค้นหาจุดเด่นของสินค้า เพื่อแปลงเป็นจุดขาย
  • การกำหนด Segment และ Target 
  • การกำหนด Position ของ สินค้า
  • การหา Big Idea เพื่อใช้เป็นแก่นการสื่อสาร

คอร์สวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด จับประสบการลูกค้า มาวางแผนสื่อดิจิทัล

 

เรียนผ่าน Zoom พร้อม ๆ กัน พฤหัสที่ 13 พ.ค. 2021 – Digital Strategy Campaign Planning

เลือกคลาสเรียน

ลงทะเบียนคอร์สเดียว Digital Strategy Campaign Planning, ลงทะเบียน 3 คอร์ส Digital Strategy/ Content/ Media Campaign Planning

Shopping Cart
Scroll to Top