fbpx

สรุปประเด็นสำคัญแนวโน้มธุรกิจไทย ปี 2020 จาก Google Search

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลบน Google เป็นอย่างมาก โดยในวันนี้ นินจา การตลาด จะนำสถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้งานด้านข้อมูลบน Google ของประเทศไทยประจำปี 2020 ที่เพิ่งอัพเดทสด ๆ ร้อน ๆ จาก YIS : Insights for Brands THAILAND Report 2020

นินจาการตลาด

ซึ่งเป็น Report ของทาง Google ที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้บริโภคชาวไทย เพื่อให้ธุรกิจเข้าใจว่าสิ่งใดที่สำคัญต่อผู้บริโภคอย่างแท้จริง เพื่อที่จะได้กำหนดแนวทางในการหาโอกาสของธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุดจากเมื่อบ่ายวันนี้ โดยได้แบ่งเนื้อหาหลัก ๆ ที่น่าสนใจเป็น 5 Theme ดังนี้

อ่านต่อ

1. Beyond the Metro : การเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลของเมืองไทย ไม่ได้อยู่แค่หัวเมืองใหญ่เท่านั้น

ในต่างจังหวัด การใช้งานอินเทอร์เน็ตนั้นมีการเพิ่มขึ้นอย่างน่าสนใจ โดยปริมาณการซื้อของต่างจังหวัดนั้นเมื่อเทียบกับกรุงเทพมหานคร จะพบได้ว่ากรุงเทพมีการใช้จ่ายการซื้อออนไลน์เฉลี่ยแล้ว 549 เหรียญต่อหัว แต่ต่างจังหวัดจะใช้จ่ายอยู่แค่ที่ 152 เหรียญ

แต่ในทางกลับกัน การใช้จ่ายในกลุ่มของต่างจังหวัดมีอัตราการเติบโตเร็วกว่าในกรุงเทพถึงสองเท่า โดยมีข้อมูลที่น่าสนใจคือ

 • ปริมาณการค้นหาเกี่ยวกับยานยนต์กว่า 80% นั้นมาจากผู้บริโภคในต่างจังหวัด

 • เช่นเดียวกันกับการค้นหาเกี่ยวกับอาหารและของใช้ที่ 80% นั้นก็มาจากต่างจังหวัดเช่นเดียวกัน

 • การค้นหาเกี่ยวกับสินค้าความงามและดูแลตนเอง 75% มาจากผู้บริโภคต่างจังหวัด

จากสถิติการค้นหาเบื้องต้นของชาวต่างจังหวัดนั้นแสดงให้เห็นได้ว่า การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีไม่ได้ถูกจำกัดที่หัวเมืองใหญ่ หรือแค่ที่กรุงเทพอย่างเดียวอีกต่อไป ในอนาคตเราไม่อาจจะมองข้ามกลุ่มลูกค้านี้ไปได้ เนื่องจากมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2018 เป็นต้นมา การให้ข้อมูลที่ใส่ใจ หรือ ให้ข้อมูลที่ตรงตามพฤติกรรมของกลุ่มคนเหล่านี้ ย่อมทำให้เราได้เปรียบคู่แข่งเป็นอย่างมาก

นินจาการตลาด

2. On-demand Economy : ธุรกิจ on-demand กำลังเติบโต

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้ผู้บริโภคในปัจจุบันสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และด้วยความสะดวกสบายนี้ทำให้ผู้บริโภคคาดหวังความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วย ทำให้ผู้ประกอบการอย่างเรา ๆ ต้องปรับตัวเพื่อตอบรับกับความคาดหวังเหล่านี้ตามไปด้วย โดยสถิติที่น่าสนใจกับการค้นหาข้อมูลบน Google ที่ชี้ให้เห็นว่าผู้บริโภคชาวไทย สนใจความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งบริการเหล่านี้ยังแก้ pain point หลัก ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นอย่างดี

– ปริมาณการค้นหาบริการเรียกรถออนไลน์เพิ่มขึ้น 127%

– ปริมาณการค้นหาบริการส่งของเพิ่มขึ้น 85%

ไม่เพียงเท่านี้ ปีที่ผ่านมาผู้บริโภคค้นหา Google ได้เก่งขึ้น โดยเลือกใช้คำเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น รองเท้าวิ่งผู้ชาย หรือ คอนโดตลาดพลู แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคต้องการเข้าสู่ข้อมูลที่เป็นความเฉพาะที่ตรงตามความต้องการของพวกเขา ทำให้เราต้องทำข้อมูลที่มีความเป็น Personalize มากยิ่งขึ้น และสื่อสารให้ตรงกับ media ที่พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย

นินจาการตลาด

3. Omnichannel experience : Omnichannel กลายเป็นวิถีชีวิตของผู้บริโภคไทย

เราจะเห็นได้ว่า ปัจจุบันนี้เรื่องของออนไลน์และออฟไลน์เริ่มจะเป็นเรื่องเดียวกันแล้ว ไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เป็นโลกสองใบแยกออกจากกัน หลายแบรนด์ใหญ่เริ่มที่จะปรับตัวกันแล้ว โดยการผสานระหว่างการเชื่อมต่อออนไลน์ การหาข้อมูล และไปจบที่หน้าร้านจริง ๆ สิ่งที่เห็นได้ชัดจากข้อมูลของ Google นั่นก็คือการค้นหาที่มีคำว่า “ใกล้ฉัน”

เช่น “หมูกระทะ ใกล้ฉัน” ที่มีการค้นหาเพิ่มขึ้น 203% “ร้านทำผม ใกล้ฉัน” ที่มีการค้นหาเพิ่มขึ้น 376%  หรือ “ที่เที่ยว ใกล้ฉัน” ที่มีการค้นหาเพิ่มขึ้นมากถึง 733%  ซึ่งรูปแบบการค้นหาแบบนี้จะนำไปสู่การซื้อสินค้า หรือ บริการออฟไลน์

นินจาการตลาด

4. Going Cashless : ไทยกำลังจะเป็นสังคมไร้เงินสด

จากบริการต่าง ๆ ของธนาคารในประเทศไทย ที่ออกมาเพื่อ Support สังคมไร้เงินสดของเมืองไทยจะทำให้เราเห็นว่า เมืองไทยกำลังจะเข้าสู่การไร้เงินสดแบบเต็มรูปแบบ ซึ่งไม่เพียงแต่บริการของธนาคารเท่านั้นที่เปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค แต่ว่าการที่ Google ออกมาเปิดเผยการค้นหาของผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

ทำให้พบว่าสังคมไทยเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมกับสังคมไร้เงินสดมากขึ้น อาทิเช่นการค้นหา “บัตรเครดิต” ที่มีการค้นหาเพิ่มขึ้น 32% และ “กระเป๋าสตางค์ดิจิทัล” ที่มีการค้นหาเพิ่มขึ้น 67%

ตลอดไปจนถึงการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชั่นธนาคาร ไม่ว่าจะเป็น “วิธีสมัคร”, “เปลี่ยนเบอร์” และ “โอนเงิน ” สัญญาณพวกนี้กำลังบอกอะไรกับเรา? ผู้ประกอบการที่ใช้ระบบการรับชำระเงินแบบเดิมอาจจะทำให้ยอดขายลดน้อยลง หรือ ไม่เพิ่มมากขึ้น ถ้าอยากปรับตัวในยุคที่พฤติกรรมของคนไทยกำลังจะถูก disruption ด้วยเทคโนโลยีการเงิน ต้องเพิ่มช่องทางการชำระเงินให้ง่าย และ สะดวก

นินจาการตลาด

5. Conscious Consumption : ผู้บริโภคไทย ช้อปอย่างมีจิตสำนึกมากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในช่วงปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นทั้งมลพิษ หรือ ปัญหาไฟป่าที่ออสเตรเลีย ทำให้คนเริ่มตระหนักเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยแสดงให้เห็นได้จากคำค้นหาของ Google ที่ผุ่น PM 2.5 และ หน้ากาก N95 ถูกค้นหามากขึ้นถึง 100 เท่า ! จากกราฟการค้นหาผ่าน Google Trends จะพบได้ว่า กราฟการค้นหาจะใกล้เคียงกันระหว่าง ปัญหามลพิษ และ สินค้าที่ป้องกันมลพิษ

โดยนอกเหนือจากที่ผู้บริโภคเริ่มป้องกันตัวเองจากมลพิษแล้ว ผู้บริโภคอีกจำนวนมากให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยปริมาณการค้นหา รถยนต์ไฟฟ้า และ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า มีปริมาณการค้นหาเพิ่มมากขึ้น 257% และ ประหยัดไฟ เพิ่มขึ้น 163%

จากเทรนด์ตรงนี้ทำให้ผู้ประกอบการต้องมีการปรับตัวในเรื่องของการทำธุรกิจแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ก็จะมีโอกาสที่จะจูงใจกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น

นินจาการตลาด

จาก 5 Themes หลักจากการสรุปของ Google ครั้งนี้ทำให้เราพอเห็นเทรนด์ของการทำธุรกิจออนไลน์ในปี 2020 ได้ชัดมากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภค และ เทรนด์การทำธุรกิจในปี 2020 ท่านสามารถโหลด Slide version เต็ม ๆ ของ Google ได้ที่ลิงก์นี้เลยครับ : https://www.thinkwithgoogle.com/intl/th-th/consumer-insights/year-search-2020-thailand-EN/

นินจาการตลาด
สามารถติดตามเนื้อหาสุด Exclusive ของนินจาการตลาดที่ไม่ได้ลงที่ไหนและคอร์สเรียนฟรี ให้พิเศษเฉพาะใน Facebook กลุ่มปิด “Digital Media Planning 2020” คลิกไปขอเข้าร่วมได้เลย มีอัปเดตเนื้อหาอยู่ตลอด
นินจาการตลาด
และหากมีคำถามอยากให้ช่วยเหลือด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ทั้งเรื่องเครื่องมือ (Media), เนื้อหา (Content) และ กลยุทธ์ (Strategy) สามารถเข้าไปทักสอบถาม อ.ออดี้ และผู้รู้มากมายใน “หมู่บ้านนินจา” LINE OpenChat 

ติดตามอ่านความรู้ด้านกลยุทธ์การตลาดได้ในบทความครั้งต่อไป
กับ อ.ออดี้ – กิตติชัย ได้ใน Blog ของ นินจาการตลาด ที่นี่…

audy

audy

Leave a Replay

Sign up for our Newsletter

ติดตามบทความด้านการตลาดฟรีๆมากมายเพียงกรอกอีเมล์ด้านบนนี้

Shopping Cart
Scroll to Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึก